Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama
foto
343 Alkoholtester Drive Safety
Zařazeno do kategorie:
Zdraví - testy a diagnostika
Výrobce, příp.dovozce:
Drive Safety
Skladová dostupnost:
Skladem <10ks
Cena 189 Kč

 
Sdílet produkt:                

Jedná se o pracovní měřidlo nestanovené sloužící pro orientační měření (domácí monitoring) hladiny alkoholu v krvi.

Jistě to znáte, jste s přáteli v restauraci, na diskotéce, nebo jen tak posedáváte na zahradě za městem. Dáte si jedno malé pivo nebo lehké víno a pak čekáte, až tento alkoholický nápoj vyprchá, jenže vždy ve Vás zůstává červík pochybností, zda už je veškerý alkohol z Vaší krve pryč. Nyní se již nemusíte obávat, je tu pro Vás náš kapesní alkohol tester na detekci alkoholu v krvi.

Základní informace o produktu

  • kapesní alkohol tester určený pro orientační zjištění přítomnosti alkoholu v dechu
  • jednoduché ovládání ve 3 krocích; malé rozměry; rychlá odezva
  • klíčenka, stopky, odpočítávání, svítilna
  • napájení 2 ks baterií 1.5V AAA

Test na alkohol v krvi

Digitální alkohol tester měří koncentraci alkoholu v krvi. A jak je možné provést test na alkohol v krvi,   když do něj foukáme vzduch z úst? V plicích dochází k přímému kontaktu vdechnutého vzduchu s krví. Do krve se naváže kyslík a zároveň se z krve uvolní oxid uhličitý a jiné plyny a páry, jako třeba alkohol, a ty nakonec vydechneme. Z vydechnutého vzduchu lze pomocí alkohol testeru přepočtem odvodit koncentraci alkoholu v krvi. Náš alkohol tester Vám pak koncentraci alkoholu v krvi přímo zobrazí.

Zásady testu na alkohol

  • testy alkoholu provádějte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu. Budete mít tak jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což by mohlo mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
  • nefoukejte do alkohol testeru cigaretový kouř a bezprostředně po vypití alkoholu - u většiny testerů by se mohlo zničit čidlo.
  • každý kvalitní alkohol tester je potřeba po určité době nechat kalibrovat. Cena kalibrace se pohybuje od 100,-Kč do 500,- Kč dle typu alkohol testeru.

Nezničte si detektor!

Každý výrobce důrazně doporučuje neprovádět alkohol testy bezprostředně po požití alkoholu. Doporučuje se vyčkat určitou dobu. Tento interval naleznete v návodu k použití který je přikládán ke každému alkohol testeru. Pokud alkohol tester "přefouknete", je nutná kalibrace detektoru nebo výměna čidla! Alkohol test vždy provádějte dle instrukcí v návodu.

Digitální alkohol testery

Digitální alkohol testery, dechové detektory alkoholu, slouží ke zjištění přítomnosti alkoholu a jeho množství v lidském organizmu. Testy na alkohol naleznou uplatnění zejména při kontrole schopnosti řízení motorového vozidla, dodržování kázně na pracovišti a podobně. Alkohol tester je v podstatě měřící přístroj na testy alkoholu v krvi, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile).

Testy alkoholu zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo,jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem. V dechu se zpravidla jedná o redukující těkavé látky, tedy i obsah ethanolu. Pomocí alkohol testerů lze poměrně spolehlivě testovat hladinu alkoholu v krvi.

Princip testů na alkohol

Alkohol tester, nebo-li také dechový analyzátor je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Velmi důležité je však dodržet postup při testu na alkohol – měří se 15-30 minut po posledním požití alkoholického nápoje dle typu alkohol testeru a je velmi důležité 30 minut před testem na alkohol nejíst a nekouřit. Test na alkohol zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, (jeho popis viz. dále) jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem. Některé alkohol testery mají také paměť pro několik posledních alkohol testů či možnost propojení s počítačem.

Pro zajištění přesnosti testu na alkohol a také pro vyšší životnost senzorů je nutno provádět pravidelné čištění a kalibraci alkohol testerů, což se doporučuje většinou po každých 500 měřeních (dle typu alkohol testeru).

Vlastní test na alkohol v krvi pak probíhá tak, že po uvedení alkohol testeru do provozu (po zapnutí přístroje) probíhá inicializace, kdy se nejprve doslova aktivuje senzor, který se musí zahřát na určitou teplotu, aby byl schopen měřit. Je to z toho důvodu, že čidlo reaguje na obsah ethanolu (alkoholu) i jiných těkavých látek a právě po zahřátí se stává citlivějším a je schopen změřit s velkou přesností i nepatrné množství těchto látek. Po zahřátí senzoru (asi 20 vteřin) je osoba vyzvána akustickým signálem přístroje k vlastnímu započetí testu na alkohol (výdechu), který trvá několik vteřin, kdy se nepřetržitě fouká, a pokyn pro ukončení testu na alkohol (výdechu) dá alkohol tester rovněž akusticky. Poté alkohol tester vyhodnotí test na alkohol - koncentraci molekul ethanolu v dechu.

Princip metody testu na alkoholu s polovodičovými senzory

Jak již bylo řečeno - aby byl alkohol tester schopen změřit hodnoty, musí se jeho senzor nejprve zahřát na provozní teplotu, při které začíná mít schopnost poskytovat údaje potřebné pro test na alkohol.

Popis senzoru: Jedná se o velmi citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé redukující látky, tedy i molekuly ethanolu. Jeho výhodou je, že není ovlivněn teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu - další výhodou je, že jeho výsledky jsou jen stěží ovlivnitelné přítomností plynů jako jsou vodík a methan.

Alkohol tester vyhodnotí koncentraci molekul ethanolu v dechu a při naměření hodnoty pod 0,2 promile svítí zelená kontrolka, při naměření hodnoty od 0,2 do 0,5 promile svítí žlutá kontrolka a pokud tester naměří hodnotu vyšší, než 0,5 promile, tester svítí červeně.

Kalibrace alkohol testerů

Kalibrace alkohol testerů je důležitá k zajištění přesnosti testu na alkohol v krvi, zejména dlouhodobá přesnost měření a vede rovněž k prodloužení životnosti senzoru. Odpadají totiž pozdější nákladnější opravy spojené s vadnými či málo citlivými čidly, což bývá důsledkem zanedbání kalibrace. Proto je vhodné kalibraci provádět po každém 500-700 testu na alkohol (některé modely mají schopnost o počtu provedených měření uživatele informovat).

První kalibrace alkohol testeru se provádí již ve výrobě, další kalibrace tedy po každých 500-700 měřeních alkoholu, přičemž životnost čidla je asi 3000 měření. Kalibrace se tedy provádí kvůli srovnávání informací charakteristiky čidla, která se může nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem měření. Po ukončení kalibrace se rovněž ukáže, jaký je stav senzoru z hlediska životnosti, případně není – li senzor poškozen.

Alkohol testery s polovodičovými senzory jsou levnější a snadněji dostupné. Tyto alkohol testery se používají jako nestanovená měřidla a nelze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako orientační měřidla. Tato nestanovená měřidla jsou klinicky ověřována a na jejich kalibraci dohlíží ústavní soudního lékařství.

Princip metody testu na alkohol s elektrochemickými senzory

Elektrochemické analyzátory jsou založeny na aplikaci elektrochemických senzorů. Předností těchto senzorů je vysoká citlivost a vynikající selektivita. S výjimkou analyzátoru kyslíku je tento typ analyzátorů určen k testu na alkohol velmi nízkých koncentrací.

Alkohol testery s elektrochemickými senzory jsou mnohem dražší než senzory s polovodičovými senzory a hůře dostupné. Tyto alkohol testery se používají jako stanovená měřidla a lze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako regulérní měřidla. Tyto alkohol testery se musí jedenkrát za rok nechat zrevidovat, což provádí přímo Český Metrologický Institut (ČMI). Alkohol testery s takovými senzory používají hlavně policie české republiky a velké firmy (např. ČSA, ČSAD), které potřebují mít absolutní jistotu přesnosti výsledku.

Návod k použití CZ

Obrázky:

foto 

Související produkty:

Reklama