Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama
http://www.romana.cz / Zdravotní pomůcky / Auto - povinná i nepovinná výbava / MAXIBOX Alkoholtester + Paraxin proti alkoholu
foto
MAXIBOX Alkoholtester + Paraxin proti alkoholu
Zařazeno do kategorie:
Auto - povinná i nepovinná výbava
Výrobce, příp.dovozce:
Unimoservis s.r.o., ČR
Skladová dostupnost:
Nyní nedostupné
Cena 799 Kč
ID zboží 004835
 
Sdílet produkt:                
Akční balení 

1) Paraxine - urychluje odbourávání alkoholu
Paraxine - odbourá alkohol a předejde kocovině. Neriskujte ztrátu řidičských bodů nebo řidičského průkazu díky zbytkovému alkoholu v krvi. Je schopen odbourat více jak 55% alkoholu v krvi do 1 hodiny! Následky kocoviny tlumí na minimum.

Pomáhá procesu zhrocení alkoholu v krvi a dokáže předejít následkům kocoviny ! Výzkum ukázal, že více jak 55% alkoholu je rozebráno do jedné hodiny už poté, co jste si vzal paraxin než bez něj. Buďte rychleji střízlivý a svěží a také se postará o vaši kocovinu.

Doporučené dávkování: brát během nebo bezprostředně po konzumaci alkoholu, sáček rozmíchat v tekutině např.vodě a vypít.

Upozornění : Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladovat na suchém místě v pokojové teplotě mimo dosah dětí. Nepřekračovat doporučené denní dávkování.

2) Kapesní Alkoholtester trojkombinace 3v1

Jedná se o pracovní měřidlo nestanovené sloužící pro orientační měření (domácí monitoring) hladiny alkoholu v krvi.
Jistě to znáte, jste s přáteli v restauraci, na diskotéce, nebo jen tak posedáváte na zahradě za městem. Dáte si jedno malé pivo nebo lehké víno a pak čekáte, až tento alkoholický nápoj vyprchá, jenže vždy ve Vás zůstává červík pochybností, zda už je veškerý alkohol z Vaší krve pryč. Nyní se již nemusíte obávat, je tu pro Vás náš kapesní alkohol tester na detekci alkoholu v krvi.

Základní informace o produktu Kapesní alkohol tester s hodinami GH2120
kapesní alkohol tester určený pro orientační zjištění přítomnosti alkoholu v dechu
jednoduché ovládání ve 3 krocích; malé rozměry; rychlá odezva
klíčenka, stopky, odpočítávání, svítilna
napájení 2 ks baterií 1.5V AAA

Test na alkohol v krvi
Digitální alkohol tester měří koncentraci alkoholu v krvi. A jak je možné provést test na alkohol v krvi, když do něj foukáme vzduch z úst? V plicích dochází k přímému kontaktu vdechnutého vzduchu s krví. Do krve se naváže kyslík a zároveň se z krve uvolní oxid uhličitý a jiné plyny a páry, jako třeba alkohol, a ty nakonec vydechneme. Z vydechnutého vzduchu lze pomocí alkohol testeru přepočtem odvodit koncentraci alkoholu v krvi. Náš alkohol tester Vám pak koncentraci alkoholu v krvi přímo zobrazí.

Zásady testu na alkohol
testy alkoholu provádějte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu. Budete mít tak jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což by mohlo mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
nefoukejte do alkohol testeru cigaretový kouř a bezprostředně po vypití alkoholu - u většiny testerů by se mohlo zničit čidlo.
každý kvalitní alkohol tester je potřeba po určité době nechat kalibrovat. Cena kalibrace se pohybuje od 100,-Kč do 500,- Kč dle typu alkohol testeru.

Nezničte si detektor!
Každý výrobce důrazně doporučuje neprovádět alkohol testy bezprostředně po požití alkoholu. Doporučuje se vyčkat určitou dobu. Tento interval naleznete v návodu k použití který je přikládán ke každému alkohol testeru. Pokud alkohol tester "přefouknete", je nutná kalibrace detektoru nebo výměna čidla! Alkohol test vždy provádějte dle instrukcí v návodu.

Specifikace produktu Kapesní alkohol tester s hodinami GH2120

Digitální alkohol testery
Digitální alkohol testery, dechové detektory alkoholu, slouží ke zjištění přítomnosti alkoholu a jeho množství v lidském organizmu. Testy na alkohol naleznou uplatnění zejména při kontrole schopnosti řízení motorového vozidla, dodržování kázně na pracovišti a podobně. Alkohol tester je v podstatě měřící přístroj na testy alkoholu v krvi, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile).
Testy alkoholu zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. V dechu se zpravidla jedná o redukující těkavé látky, tedy i obsah ethanolu. Pomocí alkohol testerů lze poměrně spolehlivě testovat hladinu alkoholu v krvi.

Princip testů na alkohol
Alkohol tester, nebo-li také dechový analyzátor je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Velmi důležité je však dodržet postup při testu na alkohol – měří se 15-30 minut po posledním požití alkoholického nápoje dle typu alkohol testeru a je velmi důležité 30 minut před testem na alkohol nejíst a nekouřit. Test na alkohol zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, (jeho popis viz. dále) jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. Některé alkohol testery mají také paměť pro několik posledních alkohol testů či možnost propojení s počítačem.
Pro zajištění přesnosti testu na alkohol a také pro vyšší životnost senzorů je nutno provádět pravidelné čištění a kalibraci alkohol testerů, což se doporučuje většinou po každých 500 měřeních (dle typu alkohol testeru).
Vlastní test na alkohol v krvi pak probíhá tak, že po uvedení alkohol testeru do provozu (po zapnutí přístroje) probíhá inicializace, kdy se nejprve doslova aktivuje senzor, který se musí zahřát na určitou teplotu, aby byl schopen měřit. Je to z toho důvodu, že čidlo reaguje na obsah ethanolu (alkoholu) i jiných těkavých látek a právě po zahřátí se stává citlivějším a je schopen změřit s velkou přesností i nepatrné množství těchto látek. Po zahřátí senzoru (asi 20 vteřin) je osoba vyzvána akustickým signálem přístroje k vlastnímu započetí testu na alkohol (výdechu), který trvá několik vteřin, kdy se nepřetržitě fouká, a pokyn pro ukončení testu na alkohol (výdechu) dá alkohol tester rovněž akusticky. Poté alkohol tester vyhodnotí test na alkohol - koncentraci molekul ethanolu v dechu a přepočítá na promile či procenta. Tato procedura může trvat další asi 3 vteřiny, poté se na displeji zobrazí číselný údaj.
Princip metody testu na alkoholu s polovodičovými senzory
Jak již bylo řečeno - aby byl alkohol tester schopen změřit hodnoty, musí se jeho senzor nejprve zahřát na provozní teplotu, při které začíná mít schopnost poskytovat údaje potřebné pro test na alkohol.
Popis senzoru: Jedná se o velmi citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé redukující látky, tedy i molekuly ethanolu. Jeho výhodou je, že není ovlivněn teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu - další výhodou je, že jeho výsledky jsou jen stěží ovlivnitelné přítomností plynů jako jsou vodík a methan.

Kalibrace alkohol testerů
Kalibrace alkohol testerů je důležitá k zajištění přesnosti testu na alkohol v krvi, zejména dlouhodobá přesnost měření a vede rovněž k prodloužení životnosti senzoru. Odpadají totiž pozdější nákladnější opravy spojené s vadnými či málo citlivými čidly, což bývá důsledkem zanedbání kalibrace. Proto je vhodné kalibraci provádět po každém 500-700 testu na alkohol (některé modely mají schopnost o počtu provedených měření uživatele informovat).
První kalibrace alkohol testeru se provádí již ve výrobě, další kalibrace tedy po každých 500-700 měřeních alkoholu, přičemž životnost čidla je asi 3000 měření. Kalibrace se tedy provádí kvůli srovnávání informací charakteristiky čidla, která se může nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem měření. Po ukončení kalibrace se rovněž ukáže, jaký je stav senzoru z hlediska životnosti, případně není – li senzor poškozen.
Alkohol testery s polovodičovými senzory jsou levnější a snadněji dostupné. Tyto alkohol testery se používají jako nestanovená měřidla a nelze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako orientační měřidla. Tato nestanovená měřidla jsou klinicky ověřována a na jejich kalibraci dohlíží ústavní soudního lékařství.

Princip metody testu na alkohol s elektrochemickými senzory
Elektrochemické analyzátory jsou založeny na aplikaci elektrochemických senzorů. Předností těchto senzorů je vysoká citlivost a vynikající selektivita. S výjimkou analyzátoru kyslíku je tento typ analyzátorů určen k testu na alkohol velmi nízkých koncentrací.
Alkohol testery s elektrochemickými senzory jsou mnohem dražší než senzory s polovodičovými senzory a hůře dostupné. Tyto alkohol testery se používají jako stanovená měřidla a lze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako regulérní měřidla. Tyto alkohol testery se musí jedenkrát za rok nechat zrevidovat, což provádí přímo Český Metrologický Institut (ČMI). Alkohol testery s takovými senzory používají hlavně policie české republiky a velké firmy (např. ČSA, ČSAD), které potřebují mít absolutní jistotu přesnosti výsledku.
Vyzrajte nad alkoholem a pořiďte si náš kapesní alkohol tester na detekci alkoholu v krvi!

Obrázky:

foto  foto 
Reklama